PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC)

 

El PLC s'entén com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el nostre centre educatiu.

El Projecte Lingüístic forma part del Projecte Educatiu i té present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre.

 

"Diversos som els homes i diverses les parles"  Salvador Espriu

 

Podeu consultar el Projecte Lingüístic de Centre complet en aquest enllaç