PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

 

El P.E.C és el document de referència més important del centre, defineix la seva identitat, expressa les intencionalitats, n'explicita els objectius i orienta la seva activitat.

 

ENLLAÇ D'ACCÈS