NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

 

La Normativa d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC) ha de ser una eina que ha de servir per regular la vida interna de l'escola i per establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen la comunitat educativa.

 

 

ENLLAÇ D'ACCÉS