ACORDS CONSELL ESCOLAR 21/22

Acords Consell Juliol 2021

-Aprovació del calendari escolar i horari curs 2021/22

-Aprovació de la Memòria Anual de Centre del curs 2020/21

Acords Consell Setembre 2021

-Aprovació del Pla d'obertura i contingència per al curs 2021/22

-Aprovació de la Programació General Anual de Centre del curs 2021/22

-Aprovació de les sortides, colònies i activitats educatives curs 21/22